Değerli Ziyaretçimiz;
Enerji Müzesi, Bayram nedeniyle 28 Ağustos 2017 tarihinden 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyarete kapalıdır."

santralistanbul.org

İklim Değişirse, Bakın Neler Olur!

Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin New York'ta 2009 yılında açtığı ve 237 bin kişi tarafından ziyaret edilen İklim Değişikliği Sergisi, ekim ayında İstanbul'da. Kutup ayısından ölü bir mercana, anime kürelerden çeşitli interaktiflere yer verilerek geçmişle günümüz arasındaki farkı gözler önüne seren sergi, santralİstanbul Ana Galeri'de sanat severlerle buluşacak.


İklim Değişikliği Sergisi, sadece geçmişte kaybettiklerimizi göstermiyor, gelecek nesiller için iklim değişikliğinin muhtemel sonuçlanın da sunuyor. Tek bir çözümün olmadığına dikkat çeken sergide, ziyaretçilere kişisel, toplumsal ve devletlerarası eylemlerin bu soruna ne kadar etkili çözümler sunabileceği anlatılmaya çalışılıyor. 21. yüzyılın en karmaşık ve önemli konularından biri hakkında bilgi veren sergi, her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.


650 metrekarelik bir alana yayılan ve sekiz bölümden oluşan İklim Değişikliği Sergisi'nde dört adet interaktif, dört adet anime küre, iki adet mini video gösterimi, yirmi adet teşhir objesi yer alıyor. İlave bir bölümle Türkiye'den örneklerin de yer alacağı sergide ziyaretçiler, günümüzdeki iklim değişikliği.
değişen atmosfer, buz, okyanus, kara ve yeni enerji geleceği ile ilgili detaylan bulabilecekler. Sergi temelde iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda farkındalık oluştıınnayı ve birey olarak yapılan davranışlann kısa ve uzun vadede doğurduğu etkiler hakkında başta çocuklar ve aileler olmak Çizere kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor.
ArterTasanm tarafından Türkiye'ye getirilen ve REC Türkiye'nin uygulama destekçisi olduğu İklim Değişikliği Sergisi. 4 Ekim 2011-15 Ocak 2012 tarihleri arasında santralistanbul Ana Galeri'de açılacak.